Vedení mzdového účetnictví, Personální agenda

Plně nahradíme Vaší mzdovou účetní či celou účtárnu. Spolehlivě a kompletně a diskrétně povedeme agendu mzdového účetnictví společností všech velikostí s různými typy úvazků zaměstnanců:

 • správu a evidenci mzdových listů
 • příprava a podání evidenčních listů důchodového pojištění pro zaměstnance
 • přípravu výplatní pásky a mzdové výplatní listiny včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech
 • výpočet srážek daní a odvodů
 • zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění
 • zpracování přehledů pro úřad práce
 • zpracování ročního zúčtování daně pro všechny zaměstnance
 • vyhotovení vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a srážkové daně odvedené zaměstnavatelem   

V rámci zpracování mezd zajišťujeme všechny uvedené činnosti:

Zpracování a výpočet měsíční mzdy:

 • výpočet mzdy pro HPP
 • výpočet mzdy pro dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce
 • výpočet odměny členů statutárních orgánů

Vystavení bankovních příkazů pro mzdy:

 • možnost propojení s elektronickým platebním systémem zákazníka
 • možnost zřízení zvláštního bankovního účtu pro mzdy s podpisovým právem zákazníka
 • vystavení papírových příkazu k úhradě mzdy a zaslání osobě oprávněné podepisovat

Podklady pro nástup zaměstnance:

 • zavedení karty zaměstnance v evidenci zaměstnanců
 • přihláška u SSZ
 • přihláška u zdravotní pojišťovny

Podklady pro výstup zaměstnance:

 • vystavení zápočtového listu
 • odhláška u SSZ
 • odhláška u zdravotní pojišťovny
 • výpočet průměrné mzdy
 • výpočet odstupného nebo mimořádných odměn při výstupu
 • vystavení potvrzení o příjmech zaměstnance

Zastoupení při kontrolách na úřadech:

 • FÚ – kontrola daně z příjmu ze závislé činnosti
 • SSZ
 • zdravotní pojišťovny

Jiné zákonem stanovené povinnosti pro zaměstnavatele:

 • pojištění odpovědnosti
 • úrazové pojištění

Ostatní agenda spojená se zaměstnanci

 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • mzdový výměr – stanovení hrubé mzdy
 • orientační kalkulace čisté mzdy pro konkrétního zaměstnance
 • dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď
 • nepeněžní plnění (např. používání soukromých vozidel)
 • penzijní připojištění
 • splátky půjček formou odečtu z vyplácené mzdy
 • jiné srážky ze mzdy

Poptávkový formulář

Pro vypracování konkrétní cenové nabídky stačí vyplnit náš formulář a my Vám do 24 hodin odpovíme

Poptávkový Formulář

Ceník zpracování mezd, personalistika

Zpracování mzdy obsahuje: Mzdové a evidenční listy, výplatní listiny, výplatní pásky, přehledy pro OSSZa ZP a podklady pro zaúčtování mezd

Ostatní agenda spojená se zaměstnanci není zahrnuta v ceně vedení mezd, cena se stanovuje dodatečně po dohodě s klientem:

 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • mzdový výměr – stanovení hrubé mzdy
 • orientační kalkulace čisté mzdy pro konkrétního zaměstnance
 • dohoda o ukončení pracovního poměru
 • výpověď
 • nepeněžní plnění (např. používání soukromých vozidel)
 • penzijní připojištění
 • splátky půjček formou odečtu z vyplácené mzdy
 • jiné srážky ze mzdy

Zpracování mzdy/osoba/měsíc včetně odeslání na pojišťovny

Sepsání pracovní smlouvy + mzdového výměru

Přihlášení/odhlášení/ELDP zaměstnance včetně odeslání

Zpracování ročního zúčtování záloh daně z příjmu

Ostatní personální a administrativní práce

200,- Kč / zaměstnanec

200,- Kč / zaměstnanec

200,- Kč / zaměstnanec

150,- Kč / zaměstnanec

200,- Kč / hodina