Vedení a rekonstrukce účetnictví, účetní administrativa

Nabízíme vedení a zpracování účetnictví, , rekonstrukce účetnictví, zpracování daňového přiznání, účetní poradenství a další účetní služby v mnoha formách:

 • vedení účetnictví pro právnické osoby,
 • vedení účetnictví fyzické osoby (OSVČ),
 • vedení účetnictví pro neziskové společnosti,
 • zpracování účetnictví pro firmy menší až střední velikosti,
 • vedení účetnictví pro akciové společnosti (a.s.), společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a pro komanditní společnosti (k.s).

Vyberte si rozsah a formu zpracování účetnictví:

 • Kompletní vedení účetnictví v souladu se všemi zákony a nařízeními v oblasti účetnictví a daní
 • Průběžný dohled nad vedením účetnictví u klienta
 • Zpracování a podání daňového přiznání k DPH
 • Zpracování roční účetní závěrky
 • Zastupování klienta při kontrolách účetnictví a daní správcem daně
 • Vystavování faktur, evidenci došlých faktur nebo vedení pokladny
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • Hlídání termínů důležitých událostí jako je splatnost faktur a povinné odvody
 • Příprava veškerých podkladů pro audity a kontroly
 • Další administrativní povinnosti
 • Pravidelné informování o stavu účetnictví
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.
 • Příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
 • Zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)
 • Upozornění na rizikové položky na účtech
 • Asistence při inventurách
 • Zastupování před FÚ při kontrolách, místních šetřeních a před auditory
 • Skladování a archivace dokladů
 • Rekonstrukce účetnictví – ideální řešení, pokud vaše účetnictví či daně nebyly zpracovány řádně dle zákona. Rekonstrukce a kontrola účetnictví, zpracování dodatečných daňových přiznání

Základní služby

Měsíční paušální sazba zahrnující zaúčtování 100 položek v účetním deníku  s online přístupem                                                                                                                                                                                                                                                                            2.000 Kč

Inventarizace, tvorba rezerv a opravných položek, roční účetní závěrka, daňové přiznání z příjmu právnických osob (DPPO)a povinné zveřejnění závěrky v OR                                                                                                                                                                 3.500 Kč

Další služby

Kompletní mzdová agenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                200 Kč/zaměstnanec

Daňové a ekonomické poradenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              250 Kč/hodina

Zastupování na úřadech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      500 Kč/kus

Vyhotovení přiznání k silniční dani první auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          250 Kč

Vyhotovení přiznání k silniční dani za každé další auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            50 Kč

Zpracování výkazu pro ČSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        500 Kč

Zastupování při prováděných kontrolách FÚ, ZP a SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  500 Kč/hod.

Ceník vedení účetnictví

Ceník je pouze orientační, vzhledem k tomu, že konečná cena je vždy tvořena po osobní dohodě s klientem s přihlédnutím ke specifikům jeho firmy, případným požadavkům a potřebám. Cena za vedení účetnictví je stanovena na míru klienta a vychází z předem dohodnuté paušální částky vycházející z počtu položek v účetním deníku.  Položkou se rozumí 1 přijatá faktura, 1 vydaná faktura, 1 pokladní doklad, 1 interní doklad, 1 příjemka, 1 položka banky atd.

Paušál zahrnuje vedení účetnictví s online přístupem: vedení hlavní knihy, účetního deníku a analytické evidence na přání zákazníka. Dále saldokonto dodavatelů a odběratelů, pokladní knihu a evidenci majetku. Dále obsahuje měsíční výkazy: Rozvaha a Výsledovka. Taktéž zahrnuje DPH evidenci a vypracování přiznání k DPH vč. souhrnného výkazu, vyzvednutí dokladů, komunikace s úřady a měsíční poradenství v délce 1 hodiny. 

Paušál nezahrnuje: inventarizaci, tvorbu rezerv a opravných položek, roční účetní závěrku, daňové přiznání z příjmu právnických osob (DPPO) a povinné zveřejnění závěrky v OR. Tento balíček účetní závěrky je k dispozici za cenu od 3.500,- Kč.

Pokud se rozhodnete stát se naším zákazníkem, uzavřeme s vámi smlouvu o zpracování a vedení účetnictví. Nedílnou součástí smlouvy je i záruka, že za chyby, které vzniknou naším zaviněním, odpovídáme v plné míře. Veškeré výstupy z účetnictví, přehledy a tabulky obdržíte v tištěné formě  nebo e-mailem.

Nejsme plátci DPH.

Ceník je platný od 01. 01.2021

Poptávkový formulář

Pro vypracování konkrétní cenové nabídky stačí vyplnit náš formulář a my Vám do 24 hodin odpovíme

Poptávkový Formulář