Skladování a úschova účetních záznamů

Všechny účetní jednotky mají povinnost uchovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou dle § 31 zákona o účetnictví. Nabízíme  možnost skladovat a archivovat účetní záznamy v našich skladových prostorách spolu s evidenčním systémem, kde archivujeme účetní záznamy po zákonem stanovenou dobu.

Archivační lhůty:

  • účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
  • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
  • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
  • daňové doklady musí osoba povinná k dani uchovávat po dobu 10 let

Ceník:

Počet šanonů                Cena za šanon/rok

1-5                                          75 Kč

6-20                                        65 Kč

20+                                         55 Kč

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte prostřednictvím poptávkového formuláře a my se vám do 24 hodin ozveme.

Poptávkový formulář