Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence využijí zejména firmy podnikající jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které netvoří účetní jednotku, tedy nemají zákonnou povinnost vést účetnictví (nejsou uvedeny v § 1 odst. 2 zákona o účetnictví). Vedení daňové evidence zahrnuje

  • kompletní zpracování a vedení daňové evidence  - vedení a zpracování deníku příjmu a výdajů nebo přehled o příjmech v případě využití výdajů paušálem,
  • vedení  účetních dokladů - vedení a zpracování přijatých a vydaných faktur a pokladních a bankovních dokladů,
  • evidence hmotného a nehmotného majetku, vedení karet majetku a odpisů, vedení skladové evidence,
  • vystavování účetních dokladůvystavování faktur a daňových dokladů podle dodaných podkladů,
  • evidence záloh a zálohových faktur
  • zpracování roční účetní závěrky - zpracování přehledu o příjmech a výdajích, přiznání k dani z příjmu fyzických osob, zpracování přehledů pro SSZ a ZP,
  • zpracování přiznání k DPH - čtvrtletní nebo měsíční výpočet DPH pro plátce DPH,
  • zpracování daňových přiznání   k silniční dani, dani ze závislé činnosti, srážkové dani a dalších daní,
  • zastupování na úřadech – příprava podkladů ke kontrole, zastupování na úřadech a jednání s úřady státní správy,
  • měsíční výkazy a reporting – měsíční přehled o příjmech a výdajích, závazcích a pohledávkách.

Základní služby

Měsíční paušální sazba zahrnující zaúčtování 100 položek v peněžním deníku s online přístupem                                                                                                                                                                                                                                                                          2.000 Kč

Vyhotovení přiznání k daňi z příjmu fyzických osob (DPFO) včetně přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu                                                                                                                                                                                                                                                 2.000 Kč                                                                                                                                                                                                                                                      

Další služby

Kompletní mzdová agenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                200 Kč/zaměstnanec

Daňové a ekonomické poradenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              200 Kč/hodina

Zastupování na úřadech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      500 Kč/kus

Vyhotovení přiznání k silniční dani první auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          250 Kč

Vyhotovení přiznání k silniční dani za každé další auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            50 Kč

Zpracování výkazu pro ČSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        500 Kč

CENÍK VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Cena za vedení dańové evidence se skládá se z měsíčního paušálu a sazby za položku v peněžním deníku a knihách faktur. Položkou se rozumí 1 přijatá faktura, 1 vydaná faktura, 1 pokladní doklad apod.

Paušál zahrnuje: vedení s online přístupem,vedení hlavní knihy, peněžního deníku, saldokonto dodavatelů a odběratelů, pokladní knihu a evidenci majetku. Také zahrnuje DPH evidenci a vypracování přiznání k DPH vč. kontrolního hlášení, měsíční výkazy dle požadavků klienta a měsíční poradenství v délce max. 1 hodiny. 

Paušál nezahrnuje: inventarizaci, roční účetní závěrku a daňové přiznání z příjmu fyzických osob, roční zúčtování zdravotního a sociálního pojištění podnikatele.Tento balíček účetní závěrky jek dispozici za cenu 2.000,- Kč.Pro vypracování konkrétní cenové nabídky stačí vyplnit poptávkovýformulář:

Poptávkový formulář

Pro vypracování konkrétní cenové nabídky stačí vyplnit náš formulář a my Vám do 24 hodin odpovíme.

Poptávkový Formulář